Trường tiểu học/trung học cơ sở/trung học phổ thông Shkolla "Nonda Bulka" tại Albania, Southern Albania, Përmet

Albania, Southern Albania, Përmet, GPS: 40.2343,20.3519

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường học Shkolla "Nonda Bulka" tại địa chỉ: Albania, Southern Albania, Përmet / 921442 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường học Shkolla "Nonda Bulka" hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường đại học, mẫu giáo or trường đại học\

Địa điểm lân cận

Albania, Southern Albania, Këlcyrë

Albania, Southern Albania, Këlcyrë

Albania, Southern Albania, Përmet

Albania, Southern Albania, Asim Zeneli, village

Albania, Southern Albania, Gjirokastër