Trường tiểu học/trung học cơ sở/trung học phổ thông Shkolla Teknike Pyjore "Kolë Margjini" tại Albania, Shkodër, ulitsa Adygaa, 2

Albania, Shkodër, ulitsa Adygaa, 2, GPS: 42.0694,19.5238

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường học Shkolla Teknike Pyjore "Kolë Margjini" tại địa chỉ: Albania, Shkodër, ulitsa Adygaa, 2 / 921444 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường học Shkolla Teknike Pyjore "Kolë Margjini" hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường đại học, mẫu giáo or trường đại học\

Địa điểm lân cận

Albania, Rruga Kardinal Mikel Koliqi, 3

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Albania, Northern Albania, Shkodër

Albania, Northern Albania, Shkodër

Albania, Northern Albania, Shkodër, Rruga Kardinal Mikel Koliqi, 3

Hỗ trợ xe lăn: Limited