Trường tiểu học/trung học cơ sở/trung học phổ thông Shkolla Thethit tại Albania, Theth, village, Rruga Agron, 13

Albania, Theth, village, Rruga Agron, 13, GPS: 42.3946,19.7764

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường học Shkolla Thethit tại địa chỉ: Albania, Theth, village, Rruga Agron, 13 / 921444 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường học Shkolla Thethit hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường đại học, mẫu giáo or trường đại học\

Địa điểm lân cận

Albania, Northern Albania, Valbonë, village

Hỗ trợ xe lăn: No

Albania, Northern Albania, Vukël, village

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Albania

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Albania, Northern Albania, Theth, village, Rruga Fushe, 13

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Montenegro, Vusanje, village

Albania, Northern Albania, Lepushë, village