Trường tiểu học/trung học cơ sở/trung học phổ thông Sholgar Primary School tại Afghanistan, Nangarhar, Sholgar, village

Afghanistan, Nangarhar, Sholgar, village, GPS: 34.0771,70.9095

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường học Sholgar Primary School tại địa chỉ: Afghanistan, Nangarhar, Sholgar, village / 921444 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường học Sholgar Primary School hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường đại học, mẫu giáo or trường đại học\

Địa điểm lân cận

Afghanistan, Nangarhar, Achin

Afghanistan, Nangarhar, Dur Baba

Afghanistan, Nangarhar, Chaghari, village

Afghanistan, Nangarhar, Zor Disarak, village

Afghanistan, Nangarhar, Mohmand Darah

Afghanistan, Nangarhar, Achin