Trường tiểu học/trung học cơ sở/trung học phổ thông Shop tại Afghanistan, Badakhshan, Chasnood Payan, village

Afghanistan, Badakhshan, Chasnood Payan, village, GPS: 37.9224,71.2863

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường học Shop tại địa chỉ: Afghanistan, Badakhshan, Chasnood Payan, village / 909830 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường học Shop hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường đại học, mẫu giáo or trường đại học\

Objects nearby

Tajikistan, Gorno-Badakhshan Autonomous Region, Sanobod, village

Tajikistan, Gorno-Badakhshan Autonomous Region, Shidz, village

Giờ mở cửa: 08:30-12:30,15:30-17:00

Afghanistan, Badakhshan, Chasnood Payan, village

Tajikistan, Gorno-Badakhshan Autonomous Region, Vaznavd, village

Giờ mở cửa: 08:30-12:30,15:30-17:00

Afghanistan, Badakhshan, Deh Chowid, village

Tajikistan, Gorno-Badakhshan Autonomous Region, Shidz, village