Trường tiểu học/trung học cơ sở/trung học phổ thông Srednja šola za gostinstvo in turizem tại Slovenia, Ljubljana, Condorweg, 9

Slovenia, Ljubljana, Condorweg, 9, GPS: 46.0526,14.5588

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường học Srednja šola za gostinstvo in turizem tại địa chỉ: Slovenia, Ljubljana, Condorweg, 9 / 921442 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường học Srednja šola za gostinstvo in turizem hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường đại học, mẫu giáo or trường đại học\

Địa điểm lân cận

Slovenia, Ljubljana, Preglov trg, 8

Slovenia, Ljubljana, Jakceva ulica, 42

Slovenia, Ljubljana, Zaloska cesta, 49

Slovenia, Ljubljana, Pot do sole, 1

Slovenia, Ljubljana, Nusdorferjeva ulica, 10

Slovenia, Ljubljana, Gaspersiceva ulica, 10