Trường tiểu học/trung học cơ sở/trung học phổ thông Средняя школа №9 им. Туманяна tại Gruzia, Autonomous Republic of Abkhazia, Sukhumi, ulitsa Voronova, 13

Gruzia, Autonomous Republic of Abkhazia, Sukhumi, ulitsa Voronova, 13, GPS: 42.999,41.0153

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường học Средняя школа №9 им. Туманяна tại địa chỉ: Gruzia, Autonomous Republic of Abkhazia, Sukhumi, ulitsa Voronova, 13 / 921442 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường học Средняя школа №9 им. Туманяна hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường đại học, mẫu giáo or trường đại học\

Địa điểm lân cận

Gruzia, Autonomous Republic of Abkhazia, Sukhumi, ulitsa Vladislava Ardzinba, 48

Website: http://www.2ndschool.ru

Gruzia, Autonomous Republic of Abkhazia, Sukhumi

Gruzia, Autonomous Republic of Abkhazia, Sukhumi

Gruzia, Autonomous Republic of Abkhazia, Sukhumi

Gruzia, Autonomous Republic of Abkhazia, Sukhumi