Trường tiểu học/trung học cơ sở/trung học phổ thông СШ №1 tại Kyrgyzstan, Tokmok

Kyrgyzstan, Tokmok, GPS: 42.8393,75.2933

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường học СШ №1 tại địa chỉ: Kyrgyzstan, Tokmok / 921442 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường học СШ №1 hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường đại học, mẫu giáo or trường đại học\

Địa điểm lân cận

Kyrgyzstan, Tokmok

Kyrgyzstan, Tokmok, Triasina ulitsa, 156

Kyrgyzstan, Tokmok

Kyrgyzstan, Tokmok, Sultana Ibraimova ulitsa, 172