Trường tiểu học/trung học cơ sở/trung học phổ thông St. Francis School tại Malta, Birkirkara

Malta, Birkirkara, GPS: 35.8986,14.4634

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường học St. Francis School tại địa chỉ: Malta, Birkirkara / 921442 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường học St. Francis School hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường đại học, mẫu giáo or trường đại học\

Địa điểm lân cận

Malta, Balzan, village

Malta, Birkirkara

Malta, Birkirkara

Malta, Balzan, village