Trường tiểu học/trung học cơ sở/trung học phổ thông Terilay Primary School tại Afghanistan, Nangarhar, Achin

Afghanistan, Nangarhar, Achin, GPS: 34.0785,70.6533

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường học Terilay Primary School tại địa chỉ: Afghanistan, Nangarhar, Achin / 904932 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường học Terilay Primary School hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường đại học, mẫu giáo or trường đại học\

Objects nearby

Afghanistan, Nangarhar, Sholgar, village

Afghanistan, Nangarhar, Achin

Afghanistan, Nangarhar, Zor Disarak, village

Afghanistan, Nangarhar, Roghano, village

Afghanistan, Nangarhar, Chaghari, village

Afghanistan, Nangarhar, Dur Baba