Trường tiểu học/trung học cơ sở/trung học phổ thông Ibn El Haithem High School tại Algérie, El Bayadh

Algérie, El Bayadh, GPS: 33.6919,1.0111

Điện thoại: +21349615155

Giờ mở cửa: Su-Th 08:00-12:00, 14:00-17:00

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường học Ibn El Haithem High School tại địa chỉ: Algérie, El Bayadh / 921444 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường học Ibn El Haithem High School hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường đại học, mẫu giáo or trường đại học\

Địa điểm lân cận

Algérie, El Bayadh

Algérie, El Bayadh

Algérie, El Bayadh

Algérie

Algérie, El Bayadh

Giờ mở cửa: Su-Th 08:00-18:00