Trường tiểu học/trung học cơ sở/trung học phổ thông Tirana International School tại Albania, Central Albania, Mullet, village

Albania, Central Albania, Mullet, village, GPS: 41.271,19.8658

Điện thoại: +35542365239

Website: http://www.qsi.org/

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường học Tirana International School tại địa chỉ: Albania, Central Albania, Mullet, village / 921442 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường học Tirana International School hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường đại học, mẫu giáo or trường đại học\

Địa điểm lân cận

Albania, Central Albania, Tirana

Điện thoại: +355 69 605 6123

Website: http://www.wat.al/

Albania

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Albania, Mullet, village

Albania, Central Albania, Tirana

Albania, Central Albania, Tirana

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Albania, Central Albania, Daias, village