Trường tiểu học/trung học cơ sở/trung học phổ thông Vorarlberger Mittelschule Koblach tại Áo, Vorarlberg, Koblach, village, Rutti, 11

Áo, Vorarlberg, Koblach, village, Rutti, 11, GPS: 47.3274,9.5997

Điện thoại: +43 5523 55054 11

Website: http://www.vms-koblach.at

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường học Vorarlberger Mittelschule Koblach tại địa chỉ: Áo, Vorarlberg, Koblach, village, Rutti, 11 / 921442 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường học Vorarlberger Mittelschule Koblach hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường đại học, mẫu giáo or trường đại học\

Địa điểm lân cận

Áo, Vorarlberg, Götzis, Blattur, 37

Áo, Vorarlberg, Neuburg, village, Neue Landstrasse, 4

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Áo, Vorarlberg, Mäder, village

Thụy Sĩ, San Galo, Oberriet, village

Thụy Sĩ, San Galo, Oberriet, village

Áo, Vorarlberg, Koblach, village, Kumma, 3