Trường tiểu học/trung học cơ sở/trung học phổ thông 吴林中心小学 tại Trung Quốc, Sơn Đông, 吴林西, village

Trung Quốc, Sơn Đông, 吴林西, village, GPS: 34.7484,117.6045

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường học 吴林中心小学 tại địa chỉ: Trung Quốc, Sơn Đông, 吴林西, village / 921442 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường học 吴林中心小学 hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường đại học, mẫu giáo or trường đại học\

Địa điểm lân cận

Trung Quốc, Sơn Đông, 桃花村, village

Trung Quốc, Sơn Đông, 后洪楼, village

Trung Quốc, Sơn Đông, 榴园镇

Trung Quốc, Sơn Đông, 团结街, village

Trung Quốc, Sơn Đông, 岳楼村, village

Trung Quốc, Sơn Đông, Tảo Trang