Trường tiểu học/trung học cơ sở/trung học phổ thông Sin Sheng Elementary School tại Đài Loan, Huyện Đài Đông, Geng Sheng Lu 474Xiang , 45

Đài Loan, Huyện Đài Đông, Geng Sheng Lu 474Xiang , 45, GPS: 22.7644,121.1425

Điện thoại: +886 89 322039

Website: http://www.ssps.ttct.edu.tw/

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường học Sin Sheng Elementary School tại địa chỉ: Đài Loan, Huyện Đài Đông, Geng Sheng Lu 474Xiang, 45 / 921442 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường học Sin Sheng Elementary School hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường đại học, mẫu giáo or trường đại học\

Địa điểm lân cận

Đài Loan, 馬蘭, village

Đài Loan, Huyện Đài Đông, Ren Qi Jie , 1

Điện thoại: +886 89 220011

Website: http://www.tcbjh.ttct.edu.tw/

Đài Loan, Huyện Đài Đông

Đài Loan, Huyện Đài Đông, Zheng Qi Lu , 440

Điện thoại: +886 89 350 575

Website: http://www.tscvs.ttct.edu.tw/

Đài Loan, 馬蘭, village, Xin She San Jie , 6

Điện thoại: +886 89 229437

Đài Loan, Huyện Đài Đông