Trường tiểu học/trung học cơ sở/trung học phổ thông 新生國中 tại Đài Loan, 馬蘭, village

Đài Loan, 馬蘭, village, GPS: 22.7635,121.1348

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường học 新生國中 tại địa chỉ: Đài Loan, 馬蘭, village / 921442 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường học 新生國中 hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường đại học, mẫu giáo or trường đại học\

Địa điểm lân cận

Đài Loan, 馬蘭, village

Đài Loan, 馬蘭, village, Zhong Xing Lu Yi Duan , 560

Điện thoại: +886 89 222877

Website: http://web1.ktus.ttct.edu.tw/

Đài Loan, 馬蘭, village

Đài Loan, Huyện Đài Đông

Đài Loan, 馬蘭, village, Xin She San Jie , 6

Điện thoại: +886 89 229437

Đài Loan, Huyện Đài Đông, Geng Sheng Lu 474Xiang , 45

Điện thoại: +886 89 322039

Website: http://www.ssps.ttct.edu.tw/