Trường tiểu học/trung học cơ sở/trung học phổ thông 饮马镇中心学校 tại Trung Quốc, Sơn Đông, 饮马镇

Trung Quốc, Sơn Đông, 饮马镇, GPS: 36.6536,119.4572

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường học 饮马镇中心学校 tại địa chỉ: Trung Quốc, Sơn Đông, 饮马镇 / 921442 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường học 饮马镇中心学校 hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường đại học, mẫu giáo or trường đại học\

Địa điểm lân cận

Trung Quốc, Sơn Đông, 饮马镇

Trung Quốc, Sơn Đông, 石埠北村, village

Trung Quốc, Sơn Đông, 山阳村, village

Trung Quốc, Sơn Đông, 石埠前村, village

Trung Quốc, Sơn Đông, 石埠前村, village

Trung Quốc, Sơn Đông, 葛西村, village