Trường tiểu học/trung học cơ sở/trung học phổ thông 圳頭國小 tại Đài Loan

Đài Loan, GPS: 25.0722,121.2042

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường học 圳頭國小 tại địa chỉ: Đài Loan / 921442 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường học 圳頭國小 hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường đại học, mẫu giáo or trường đại học\

Địa điểm lân cận

Đài Loan, Taoyuan, Đại Viên

Website: http://www.ckps.tyc.edu.tw/

Đài Loan

Đài Loan, 中正東路, 160

Đài Loan

Đài Loan, Tianliao, village