Trường tiểu học/trung học cơ sở/trung học phổ thông زاوية الشيخ عبد اللطيف بلقائد tại Algérie, Tamanrasset, In Ghar

Algérie, Tamanrasset, In Ghar, GPS: 27.113,1.8985

Điện thoại: 06 60413000

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường học زاوية الشيخ عبد اللطيف بلقائد tại địa chỉ: Algérie, Tamanrasset, In Ghar / 921444 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường học زاوية الشيخ عبد اللطيف بلقائد hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường đại học, mẫu giáo or trường đại học\

Địa điểm lân cận

Algérie, Tamanrasset, In Ghar

Giờ mở cửa: Su-Th 08:00-10:15, 14:45-17:00

Algérie, Tamanrasset, In Ghar

Điện thoại: 029369094

Giờ mở cửa: Su-Th 08:00-17:00