Trường đại học Afghan - Korean VTC tại Afghanistan, Kabul

Afghanistan, Kabul, GPS: 34.5308,69.104

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường đại học Afghan - Korean VTC tại địa chỉ: Afghanistan, Kabul / 55215 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường đại học Afghan - Korean VTC hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường học, mẫu giáo or trường đại học\

Địa điểm lân cận

Afghanistan, Kabul, Rishkhor

Website: http://www.ku.edu.af/

Afghanistan, Kabul

Afghanistan, Kabul

Afghanistan, Kabul, Rishkhor