Trường đại học Agricultural University of Tirana tại Albania, Kamëz

Albania, Kamëz, GPS: 41.3616,19.7713

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường đại học Agricultural University of Tirana tại địa chỉ: Albania, Kamëz / 55215 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường đại học Agricultural University of Tirana hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường học, mẫu giáo or trường đại học\

Địa điểm lân cận

Albania, Central Albania, Tirana

Website: http://www.ubt.edu.al/

Albania, Central Albania, Tirana

Albania, Central Albania, Tirana

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Albania, Central Albania, Tirana, Rruga Vangjel Noti, 25

Albania

Điện thoại: +355 (0) 42 407 225

Website: http://kristal.edu.al

Albania, Central Albania, Tirana

Hỗ trợ xe lăn: Limited