Trường đại học Albanian University - Fakulteti i Mjekësisë tại Albania, Tirana

Albania, Tirana, GPS: 41.3296,19.8132

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường đại học Albanian University - Fakulteti i Mjekësisë tại địa chỉ: Albania, Tirana / 55215 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường đại học Albanian University - Fakulteti i Mjekësisë hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường đại học, mẫu giáo or trường học\

Địa điểm lân cận

Albania, Central Albania, Tirana

Hỗ trợ xe lăn: No

Albania, Central Albania, Tirana

Hỗ trợ xe lăn: No

Albania, Central Albania, Tirana

Điện thoại: +355 42 223562

Albania

Hỗ trợ xe lăn: No

Albania, Central Albania, Tirana

Website: http://www.fshn.edu.al/