Trường đại học Albanian University tại Albania, Central Albania, Tirana

Albania, Central Albania, Tirana, GPS: 41.3304,19.8174

Hỗ trợ xe lăn: No

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường đại học Albanian University tại địa chỉ: Albania, Central Albania, Tirana / 55215 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường đại học Albanian University hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường đại học, mẫu giáo or trường học\

Địa điểm lân cận

Albania, Central Albania, Tirana

Hỗ trợ xe lăn: No

Albania, Central Albania, Tirana

Điện thoại: +355 42 223562

Albania

Hỗ trợ xe lăn: No

Albania, Central Albania, Tirana

Hỗ trợ xe lăn: No