Trường đại học Aman Kekilov Pedagogical Institute tại Turkmenistan, Ashgabat

Turkmenistan, Ashgabat, GPS: 37.9518,58.332

Điện thoại: (+993-12) 34-12-29, 34-12-81, 34-46-20

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường đại học Aman Kekilov Pedagogical Institute tại địa chỉ: Turkmenistan, Ashgabat / 55215 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường đại học Aman Kekilov Pedagogical Institute hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường đại học, mẫu giáo or trường học\

Địa điểm lân cận

Turkmenistan, Ashgabat, Beyik Saparmyrat Turkmenbasy (1966) sayoly, 31

Điện thoại: (+993-12) 946-730, 946-705

Turkmenistan, Ahal Region, Ashgabat, Zachodnia, 143

Turkmenistan, Ashgabat, Gorogly (2009) kocesi, 143

Điện thoại: +993 12 342 652

Turkmenistan, Ahal Region, Ashgabat, Strada Transilvaniei, 143

Điện thoại: +993 12 342 652

Turkmenistan, Ahal Region, Ashgabat