Trường đại học American International University tại Gambia, Kanifing Municipal Council, Serekunda

Gambia, Kanifing Municipal Council, Serekunda, GPS: 13.4615,-16.6867

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường đại học American International University tại địa chỉ: Gambia, Kanifing Municipal Council, Serekunda / 55215 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường đại học American International University hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường đại học, mẫu giáo or trường học\

Địa điểm lân cận

Sénégal, Bignona

Sénégal, Sing Sing, village

Gambia, Banjul City Council, Banjul

Điện thoại: (220) 4392-841

Website: http://www.gtti.gm/

Gambia, Kanifing Municipal Council, Serekunda

Điện thoại: +220 4462928

Website: http://www.itc.gm/