Trường đại học Annexe de l'Université Ibn Zohr tại Maroc, Souss-Massa, Aït Melloul

Maroc, Souss-Massa, Aït Melloul, GPS: 30.3558,-9.4734

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường đại học Annexe de l'Université Ibn Zohr tại địa chỉ: Maroc, Souss-Massa, Aït Melloul / 55215 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường đại học Annexe de l'Université Ibn Zohr hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường học, mẫu giáo or trường đại học\

Địa điểm lân cận

Maroc, Souss-Massa, Dcheira El Jihadia

Maroc, Souss-Massa, Dcheira El Jihadia

Điện thoại: 05282-30230

Website: http://universiapolis.ma/

Giờ mở cửa: Mo-Fr 08:00-06:00; Sa 08:00-12:00

Maroc, Souss-Massa, Aït Melloul

Maroc, Souss-Massa, Dcheira El Jihadia

Maroc, Souss-Massa, Aït Melloul