Trường đại học Anton de Kom University ADEK tại Suriname, Paramaribo

Suriname, Paramaribo, GPS: 5.8144,-55.2132

Điện thoại: +597465558

Website: http://www.uvs.edu

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường đại học Anton de Kom University ADEK tại địa chỉ: Suriname, Paramaribo / 55215 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường đại học Anton de Kom University ADEK hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường học, mẫu giáo or trường đại học\

Địa điểm lân cận

Suriname, Paramaribo, Kernkampweg, 5

Điện thoại: +597441007

Website: http://www.uvs.edu

Suriname, Paramaribo