Trường đại học Ariana University tại Afghanistan, Nangarhar, Jalalabad

Afghanistan, Nangarhar, Jalalabad, GPS: 34.4439,70.4234

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường đại học Ariana University tại địa chỉ: Afghanistan, Nangarhar, Jalalabad / 55215 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường đại học Ariana University hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường đại học, mẫu giáo or trường học\

Địa điểm lân cận

Afghanistan, Nangarhar, Qasar Siraj-ul-Aimarat, village

Afghanistan, Nangarhar, Joy Haft

Afghanistan, Nangarhar, Jalalabad

Afghanistan, Nangarhar, Joy Haft

Afghanistan, Nangarhar, Jalalabad

Afghanistan, Nangarhar, Joy Haft