Trường đại học Aulario Rosa de Gálvez tại Tây Ban Nha

Tây Ban Nha, GPS: 36.7144,-4.4754

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường đại học Aulario Rosa de Gálvez tại địa chỉ: Tây Ban Nha / 55215 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường đại học Aulario Rosa de Gálvez hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường đại học, mẫu giáo or trường học\

Địa điểm lân cận

Tây Ban Nha, Bulevar Louis Pasteur, 33

Điện thoại: +34 95 213 1466

Website: http://www.uma.es/

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Tây Ban Nha, Bulevar Louis Pasteur, 33

Website: http://www.scai.uma.es/