Trường đại học Baltic Defence College tại Estonia, Tartu, Riia, 12

Estonia, Tartu, Riia, 12, GPS: 58.3734,26.7225

Website: http://www.baltdefcol.org/

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường đại học Baltic Defence College tại địa chỉ: Estonia, Tartu, Riia, 12 / 55215 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường đại học Baltic Defence College hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường đại học, mẫu giáo or trường học\

Địa điểm lân cận

Estonia, Tartu

Estonia, Tartu, Lossi, 36

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Estonia, Tartu, Juhan Liivi, 2

Estonia, Tartu, Juhan Liivi, 2

Estonia, Tartu, Juhan Liivi, 2