Trường đại học Bio-Medical Centre tại Thụy Điển, Uppsala County, Uppsala

Thụy Điển, Uppsala County, Uppsala, GPS: 59.8409,17.6308

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường đại học Bio-Medical Centre tại địa chỉ: Thụy Điển, Uppsala County, Uppsala / 55215 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường đại học Bio-Medical Centre hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường đại học, mẫu giáo or trường học\

Địa điểm lân cận

Thụy Điển, Uppsala County, Uppsala

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Thụy Điển, Uppsala County, Uppsala

Thụy Điển, Uppsala County, Uppsala

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Thụy Điển, Uppsala County, Uppsala

Thụy Điển, Uppsala County, Uppsala

Thụy Điển, Uppsala County, Uppsala