Trường đại học gần bên Moncton

Tìm thấy 5

Crandall University

333 Gorge Rd, Moncton NB E1G 3H9, Canada, GPS: 46.134502,-64.86231

Founded in 1949 and now celebrating its 65th anniversary, Crandall is an independent liberal arts university, home to over 800 students. While the majority of students are Canadian, in recent years the university has seen increasing enrollment from international students.

Chúng tôi đã tìm thấy hơn 16 điểm Giáo dục ở Moncton. Bao gồm
  • 8 School
  • 5 University
  • 3 College

Trường đại học ở các thành phố khác

Các địa điểm thú vị ở Moncton

Search this area
MAPS.ME
luôn mở sẵn
Tải về ứng dụng và bắt đầu khám phá chân trời của bạn
Mở ứng dụng MAPS.ME
Dùng phiên bản web