Trường đại học Черниговский Институт Информации Бизнеса и Права tại Ukraina, Chernihiv (tỉnh), Chernihiv

Ukraina, Chernihiv (tỉnh), Chernihiv, GPS: 51.4954,31.2987

Điện thoại: +38 (0462) 671-099

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường đại học Черниговский Институт Информации Бизнеса и Права tại địa chỉ: Ukraina, Chernihiv (tỉnh), Chernihiv / 55215 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường đại học Черниговский Институт Информации Бизнеса и Права hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường học, mẫu giáo or trường đại học\

Địa điểm lân cận

Ukraina, Chernihiv (tỉnh), Chernihiv

Điện thoại: +38 (0462) 676-822

Website: http://dps-academy.org/

Ukraina, Chernihiv (tỉnh), Chernihiv

Điện thoại: +38 (0462) 676-822

Website: http://dps-academy.org/

Ukraina, Chernihiv (tỉnh), Chernihiv, Peremogi prospekt, 95а

Điện thoại: +38 (0462) 671-099