Đại học và tổ chức giáo dục Campuchia

57 đối tượng
bộ lọc

Campuchia, Phnom Penh, Sangkat Teuk L'ak Ti Muoy, village

Điện thoại: +855 23 880 369

Website: http://www.itc.edu.kh

Campuchia, Phnom Penh, Nam Vang

Campuchia, Svay Rieng

Campuchia, Phnom Penh, Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, village

Campuchia, Phnom Penh, Khan Por Senchey

Campuchia, Phnom Penh, Nam Vang

Campuchia, Phnom Penh, Sangkat Tomnop Teuk, village

Campuchia, Phnom Penh, Sangkat Boeng Trabaek, village

Điện thoại: 855236222266

Website: http://www.era.gov.kh

Campuchia, Siem Reap, Xiêm Riệp

Campuchia, Phnom Penh, Sangkat Chaktomuk, village

Campuchia, Phnom Penh, Sangkat Boeung Kak Ti Pir, village

Campuchia, Siem Reap, Xiêm Riệp

Campuchia, Takeo

Campuchia, Siem Reap, Xiêm Riệp

Campuchia, Siem Reap, Xiêm Riệp

Campuchia, Phnom Penh, Sangkat Phsar Thmey Ti Muoy, village

Việc có một hay nhiều tấm bằng gần như là một điều kiện thiết yếu để đạt được thành công trong sự nghiệp và no đủ về vật chất. Nhưng làm thế nào bạn có thể chọn một tổ chức giáo dục có thể thúc đẩy sự nghiệp mình tại tại Campuchia? Câu trả lời là website của chúng tôi, có liệt kê mọi trường đại học và tổ chức trên thế giới!\