Đại học và tổ chức giáo dục Cuba

177 đối tượng
bộ lọc

Cuba, Villa Clara, Camilo Cienfuegos, village

Website: http://www.uclv.edu.cu

Cuba, Havana, La Habana, Autopista Novia del Mediodia, Km. 2 ½

Điện thoại: +(53) 7835 8358

Website: http://www.uci.cu/

Cuba, Artemisa, Pueblo Textil (Ariguanabo), village

Điện thoại: +53 47383152

Website: http://www.eictv.org/

Cuba, Artemisa, Playa Baracoa

Cuba, Havana, La Habana, Calle L, 353

Cuba, Mayabeque, Güines

Việc có một hay nhiều tấm bằng gần như là một điều kiện thiết yếu để đạt được thành công trong sự nghiệp và no đủ về vật chất. Nhưng làm thế nào bạn có thể chọn một tổ chức giáo dục có thể thúc đẩy sự nghiệp mình tại tại Cuba? Câu trả lời là website của chúng tôi, có liệt kê mọi trường đại học và tổ chức trên thế giới!\