Đại học và tổ chức giáo dục Cuba

177 đối tượng
bộ lọc

Cuba, Granma, Manzanillo, Cuba

Cuba, Havana, La Habana, Calle 120, 1110

Điện thoại: +53 7 2080017

Website: http://www.isa.cult.cu/

Cuba, Havana, La Habana

Giờ mở cửa: Mo-Fr 08:00-17:00

Cuba, Mayabeque, Comunidad ICA, village

Điện thoại: +5347599180

Website: http://www.ciencia-animal.org

Giờ mở cửa: Mo-Su 09:00-17:00

Cuba, Santiago de Cuba, Palma Soriano

Cuba, Matanzas

Cuba, Las Tunas, Victoria de Las Tunas

Cuba, Matanzas, Mercedita, village

Việc có một hay nhiều tấm bằng gần như là một điều kiện thiết yếu để đạt được thành công trong sự nghiệp và no đủ về vật chất. Nhưng làm thế nào bạn có thể chọn một tổ chức giáo dục có thể thúc đẩy sự nghiệp mình tại tại Cuba? Câu trả lời là website của chúng tôi, có liệt kê mọi trường đại học và tổ chức trên thế giới!\