Đại học và tổ chức giáo dục Kazakhstan

233 đối tượng
bộ lọc

Kazakhstan, Karaganda Region, Karagandy, bul'var Mira, 56/1

Kazakhstan, Karaganda Region, Karagandy, bul'var Mira, 56/6

Kazakhstan, Karaganda Region, Karagandy, bul'var Mira, 56

Kazakhstan, West Kazakhstan Region, Oral, prospekt Dostyk - Druzhba, 121

Kazakhstan, West Kazakhstan Region, Oral, prospekt Dostyk - Druzhba, 208

Kazakhstan, Karaganda Region, Temirtau

Kazakhstan, Kostanay Region, Kostanay, ulitsa Baitursynova, 47

Kazakhstan, Akmola Region, Kokshetau, ulitsa Abaia, 76

Kazakhstan, Kostanay Region, Kostanay

Website: http://kineu.kz/

Kazakhstan, Karaganda Region, Karagandy, Tolepova ulitsa, 12

Kazakhstan, Karaganda Region, Karagandy, ulitsa Mukanova, 3

Việc có một hay nhiều tấm bằng gần như là một điều kiện thiết yếu để đạt được thành công trong sự nghiệp và no đủ về vật chất. Nhưng làm thế nào bạn có thể chọn một tổ chức giáo dục có thể thúc đẩy sự nghiệp mình tại tại Kazakhstan? Câu trả lời là website của chúng tôi, có liệt kê mọi trường đại học và tổ chức trên thế giới!\