Đại học và tổ chức giáo dục Kyrgyzstan

86 đối tượng
bộ lọc

Kyrgyzstan, Bishkek

Kyrgyzstan, Bishkek, Frauenbachstrasse, 74

Kyrgyzstan, Naryn Region, Naryn

Kyrgyzstan, Bishkek, Timiriazeva ulitsa, 74

Kyrgyzstan, Bishkek

Kyrgyzstan, Bishkek, Chingiza Aitmatova prospekt, 56

Kyrgyzstan, Bishkek, Kievskaia ulitsa, 44

Điện thoại: (996-312) 66-25-67, 43-11-69

Website: http://www.krsu.edu.kg

Kyrgyzstan, Osh, Absamat Masalieva prospekt, 80

Kyrgyzstan, Osh

Kyrgyzstan, Bishkek

Kyrgyzstan, Bishkek, Mira prospekt, 27

Việc có một hay nhiều tấm bằng gần như là một điều kiện thiết yếu để đạt được thành công trong sự nghiệp và no đủ về vật chất. Nhưng làm thế nào bạn có thể chọn một tổ chức giáo dục có thể thúc đẩy sự nghiệp mình tại tại Kyrgyzstan? Câu trả lời là website của chúng tôi, có liệt kê mọi trường đại học và tổ chức trên thế giới!\