Đại học và tổ chức giáo dục Palestinian Territories

57 đối tượng
bộ lọc

Palestinian Territories, Area A, Ramallah

Palestinian Territories, Area A, Tubas

Palestinian Territories, Beit Lahiya

Palestinian Territories, Area A, Salfit

Palestinian Territories, Gaza

Palestinian Territories, Jerusalem District, Jerusalem

Điện thoại: 2756200-02-00972

Palestinian Territories, Rafah

Palestinian Territories, Area A, Telfit, village

Palestinian Territories, Area A, Hebron

Palestinian Territories, Area A, Hebron

Palestinian Territories, Area A, Tulkarm

Điện thoại: +970 (9) 2671026

Website: http://ptuk.edu.ps

Giờ mở cửa: Su-Th 08:00-16:00

Palestinian Territories, Area A, Hebron

Palestinian Territories, al-Qarara

Palestinian Territories, Gaza

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Palestinian Territories, Rafah

Palestinian Territories, Area A, Bethlehem

Việc có một hay nhiều tấm bằng gần như là một điều kiện thiết yếu để đạt được thành công trong sự nghiệp và no đủ về vật chất. Nhưng làm thế nào bạn có thể chọn một tổ chức giáo dục có thể thúc đẩy sự nghiệp mình tại tại Palestinian Territories? Câu trả lời là website của chúng tôi, có liệt kê mọi trường đại học và tổ chức trên thế giới!\