Đại học và tổ chức giáo dục Hungary

242 đối tượng
bộ lọc

Hungary, Great Plain and North, Miskolc

Hungary, Transdanubia, Győr, Turr Istvan utca, 5

Hungary, Great Plain and North, Miskolc

Hungary, Great Plain and North, Miskolc

Hungary, Central Hungary, Budapest

Hungary, Central Hungary, Budapest

Điện thoại: +3614631111

Website: http://www.bme.hu

Hỗ trợ xe lăn: No

Hungary, Great Plain and North, Debrecen, Pasteurstrasse, 1

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Hungary, Central Hungary, Budapest

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Hungary, Great Plain and North, Debrecen

Hungary, Transdanubia, Dunaújváros, Tancsics Mihaly utca, 1/a

Điện thoại: +362555100

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Hungary, Transdanubia, Dunaújváros, Tancsics Mihaly utca, 1/a

Hungary, Central Hungary, Budapest, Ecseri ut, 3

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Hungary, Central Hungary, Budapest, Kazinczy utca, 23-27

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Hungary, Central Hungary, Budapest, Silvesterstrasse, 1-3

Website: http://www.ajk.elte.hu/

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Hungary, Central Hungary, Budapest

Hungary, Central Hungary, Budapest, Kmety Gyorgy utca, 26-28

Điện thoại: +36 1 3530366

Website: http://mke.hu/

Giờ mở cửa: Mo-Fr 10:00-18:00; Sa 10:00-13:00

Hungary, Central Hungary, Budapest, Szerb utca, 21-23

Website: http://www.elte.hu/

Hỗ trợ xe lăn: No

Việc có một hay nhiều tấm bằng gần như là một điều kiện thiết yếu để đạt được thành công trong sự nghiệp và no đủ về vật chất. Nhưng làm thế nào bạn có thể chọn một tổ chức giáo dục có thể thúc đẩy sự nghiệp mình tại tại Hungary? Câu trả lời là website của chúng tôi, có liệt kê mọi trường đại học và tổ chức trên thế giới!\