Đại học và tổ chức giáo dục Oman

43 đối tượng
bộ lọc

Oman, Muscat, Al Khuwair South

Website: http://hct.edu.om

Giờ mở cửa: Su-Th 08:00-20:00

Oman, Muscat, Seeb

Oman, Dhofar, Salalah

Website: http://www.du.edu.om

Oman, Dhofar, Al Kathir, village

Oman, Ad Dakhiliyah, حي التراث, village

Oman, Muscat, Seeb

Oman, Dhofar, Al Kathir, village

Oman, Muscat, Airport Heights, village

Oman, Muscat, Airport Heights, village

Oman, Muscat, Al Khuwair South

Oman, Dhofar, Awqad Bayt Marhun, village

Oman, Dhofar, Salalah

Việc có một hay nhiều tấm bằng gần như là một điều kiện thiết yếu để đạt được thành công trong sự nghiệp và no đủ về vật chất. Nhưng làm thế nào bạn có thể chọn một tổ chức giáo dục có thể thúc đẩy sự nghiệp mình tại tại Oman? Câu trả lời là website của chúng tôi, có liệt kê mọi trường đại học và tổ chức trên thế giới!\