Đại học và tổ chức giáo dục Moldova

78 đối tượng
bộ lọc

Moldova, Chișinău, Strada Capriana, 50

Moldova, Chișinău

Moldova, Chișinău, Strada Studentilor, 11/1

Moldova, Chișinău, Am Schlossteich, 78

Moldova, Chișinău, Strada Mircesti, 34

Website: http://www.uasm.md

Moldova, Chișinău, Strada Malina Mica, 66

Moldova, Chișinău, Strada Alexei Mateevici, 60

Website: http://usm.md

Moldova, Transnistria, Tiraspol, ulitsa 25 Oktiabria, 128

Điện thoại: (+373)533-94487

Website: http://www.spsu.ru/

Moldova, Transnistria, Rîbnița

Điện thoại: (555) 2-09-03, 2-36-53

Website: http://www.rfpgu.ru/

Giờ mở cửa: 8:00-17:00

Moldova, Chișinău, Strada Florilor, 28/1

Website: http://www.surm.md/

Moldova, Transnistria, Tiraspol, bul'var Gagarina, 4

Moldova, Transnistria, Tiraspol, ulitsa 25 Oktiabria, 128

Website: http://sport.spsu.ru

Moldova, Chișinău, Strada Mitropolit Banulescu-Bodoni, 61

Moldova

Việc có một hay nhiều tấm bằng gần như là một điều kiện thiết yếu để đạt được thành công trong sự nghiệp và no đủ về vật chất. Nhưng làm thế nào bạn có thể chọn một tổ chức giáo dục có thể thúc đẩy sự nghiệp mình tại tại Moldova? Câu trả lời là website của chúng tôi, có liệt kê mọi trường đại học và tổ chức trên thế giới!\