Đại học và tổ chức giáo dục Romania

404 đối tượng
bộ lọc

Romania, Constanza, Constanța, Strada Fulgerului, 1

Romania, Bucharest, Calea Serban Voda, 22-24

Romania, Hunedoara, Petrosani

Romania, Brașov

Romania, Iași

Romania, Dolj, Craiova, Strada Libertatii, 19

Romania, Dolj, Craiova, Bulevardul 1 Mai, 68

Romania, Hunedoara, Petrosani

Romania, Bucharest

Romania, Vâlcea, Calimanesti

Romania, Argeș, Pitești

Điện thoại: +40 348 453 240

Website: http://www.upit.ro

Giờ mở cửa: Mo-Fr 08:00-20:30

Romania, Bucharest

Romania, Cluj, Cluj-Napoca, Strada Rene Descartes, 32

Website: http://fau.utcluj.ro

Romania, Bucharest

Romania, Iași, Bulevardul Carol I, 11

Việc có một hay nhiều tấm bằng gần như là một điều kiện thiết yếu để đạt được thành công trong sự nghiệp và no đủ về vật chất. Nhưng làm thế nào bạn có thể chọn một tổ chức giáo dục có thể thúc đẩy sự nghiệp mình tại tại Romania? Câu trả lời là website của chúng tôi, có liệt kê mọi trường đại học và tổ chức trên thế giới!\