Đại học và tổ chức giáo dục Slovenia

82 đối tượng
bộ lọc

Slovenia, Ljubljana, Molenmakershoek, 17

Slovenia, Ljubljana, Rodney Street, 2

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Slovenia, Ljubljana, Gosarjeva ulica, 7

Slovenia, Krško, Hocevarjev trg, 1

Điện thoại: +386 7 620 2210

Website: https://www.fe.um.si/

Slovenia, Celje, Mariborska cesta, 7

Điện thoại: +386 3 428 5300

Website: http://fl.um.si/

Slovenia, Ljubljana, Jadranska ulica, 21

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Slovenia, Maribor, Koroska cesta, 160

Điện thoại: +386 2 22 93 844

Website: http://www.fnm.um.si

Slovenia, Ljubljana, Askerceva cesta, 6

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Slovenia, Ljubljana, Hoofdstraat, 5

Slovenia, Ljutomer, Presernova ulica, 8

Slovenia, Domžale, Ljubljanska cesta, 61

Slovenia, Rogaška Slatina, Celjska cesta, 3

Slovenia, Ljubljana, Kardeljeva ploscad, 5

Website: http://www.fdv.uni-lj.si

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Slovenia, Ljubljana, Kardeljeva ploscad, 16

Slovenia, Koper

Việc có một hay nhiều tấm bằng gần như là một điều kiện thiết yếu để đạt được thành công trong sự nghiệp và no đủ về vật chất. Nhưng làm thế nào bạn có thể chọn một tổ chức giáo dục có thể thúc đẩy sự nghiệp mình tại tại Slovenia? Câu trả lời là website của chúng tôi, có liệt kê mọi trường đại học và tổ chức trên thế giới!\