Đại học và tổ chức giáo dục Slovenia

82 đối tượng
bộ lọc

Slovenia, Ljubljana, Kongresni trg, 12

Website: http://www.uni-lj.si/

Slovenia, Ljubljana

Slovenia, Ljubljana, Nazorjeva ulica, 3

Website: http://www.agrft.uni-lj.si

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Slovenia, Ljubljana, Rodney Street, 7

Website: http://www.ffa.uni-lj.si/

Slovenia, Ljubljana, Molenmakershoek, 5

Slovenia, Maribor, Koroska cesta, 46

Điện thoại: +386 2 220 7000

Website: http://feri.um.si/

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Slovenia, Kranj, Kidriceva cesta, 55a

Điện thoại: +386 4 237 4200

Website: http://www.fov.um.si/

Slovenia, Ljubljana, Rodney Street, 6

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Slovenia, Ljubljana, Rodney Street, 10

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Slovenia, Maribor, Smetanova ulica, 17

Điện thoại: +386 2 220 7500

Website: http://www.fs.um.si/

Slovenia, Ajdovščina, Cesta 5. maja, 13

Slovenia, Ljubljana

Slovenia, Ljubljana, Askerceva cesta, 12

Slovenia, Pšata, village

Slovenia, Maribor, Slomskov trg, 15

Điện thoại: +386 2 235 5280

Website: https://www.um.si/

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Việc có một hay nhiều tấm bằng gần như là một điều kiện thiết yếu để đạt được thành công trong sự nghiệp và no đủ về vật chất. Nhưng làm thế nào bạn có thể chọn một tổ chức giáo dục có thể thúc đẩy sự nghiệp mình tại tại Slovenia? Câu trả lời là website của chúng tôi, có liệt kê mọi trường đại học và tổ chức trên thế giới!\