Đại học và tổ chức giáo dục Slovenia

82 đối tượng
bộ lọc

Slovenia, Ljubljana, Erjavceva cesta, 23

Website: http://www.aluo.uni-lj.si

Slovenia, Maribor, Smetanova ulica, 17

Điện thoại: +386 2 2294 300

Website: http://www.fgpa.um.si/

Slovenia, Ljubljana, Topniska ulica, 31

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Slovenia, Ljubljana, Askerceva cesta, 10

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Slovenia, Maribor, Koroska cesta, 160

Điện thoại: +386 2 22 93 840

Website: http://www.ff.um.si

Slovenia, Ptuj, Mestni trg, 2

Website: http://www.lu-ptuj.si/

Hỗ trợ xe lăn: No

Slovenia, Ljubljana, Snezniska ulica, 5

Điện thoại: *386 1 20 03 200

Website: https://www.ntf.uni-lj.si/

Slovenia, Maribor, Mladinska ulica, 9

Điện thoại: +386 2 250 4200

Website: http://www.pf.um.si/

Slovenia, Ljubljana

Slovenia, Velenje, Trg Mladosti, 3

Điện thoại: 03 896 06 00

Website: http://www.scv.si/

Slovenia, Ljubljana, Albemarle Road, 3

Website: http://www.agrft.uni-lj.si

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Slovenia, Ljubljana, Insley Street, 23

Website: http://www.aluo.uni-lj.si

Slovenia, Ljubljana, Erjavceva cesta, 23

Website: http://www.aluo.uni-lj.si

Slovenia, Maribor, Razlagova ulica, 14

Điện thoại: +386 2 229 0000

Website: http://www.epf.um.si/

Slovenia, Maribor, Razlagova ulica, 20

Điện thoại: +386 2 229 0000

Website: http://www.epf.um.si/

Slovenia, Ljubljana, Zoisova cesta, 12

Website: http://www.fa.uni-lj.si

Việc có một hay nhiều tấm bằng gần như là một điều kiện thiết yếu để đạt được thành công trong sự nghiệp và no đủ về vật chất. Nhưng làm thế nào bạn có thể chọn một tổ chức giáo dục có thể thúc đẩy sự nghiệp mình tại tại Slovenia? Câu trả lời là website của chúng tôi, có liệt kê mọi trường đại học và tổ chức trên thế giới!\