Đại học và tổ chức giáo dục Slovenia

82 đối tượng
bộ lọc

Slovenia, Ljubljana, Jadranska ulica, 21

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Slovenia, Ljubljana, Askerceva cesta, 8

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Slovenia, Maribor, Zitna ulica, 15

Điện thoại: +386 2 300 47 00

Website: http://www.fzv.um.si/

Slovenia, Ljubljana, Askerceva cesta, 2

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Slovenia, Maribor, Taborska ulica, 8

Điện thoại: +386 2 234 5821

Website: http://www.mf.uni-mb.si/

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Slovenia, Ljubljana, Kardeljeva ploscad, 17

Điện thoại: +386 1 589 2400

Website: http://www.ef.uni-lj.si

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Slovenia, Ljubljana, Gosarjeva ulica, 5

Điện thoại: +386 1 580 5500

Website: http://fu.uni-lj.si

Slovenia, Ljubljana, Blair Street, 16

Điện thoại: +386 1589 22 00

Website: https://www.pef.uni-lj.si/

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Slovenia, Ljubljana, Gerbiceva ulica, 60

Website: http://www.vf.uni-lj.si/

Việc có một hay nhiều tấm bằng gần như là một điều kiện thiết yếu để đạt được thành công trong sự nghiệp và no đủ về vật chất. Nhưng làm thế nào bạn có thể chọn một tổ chức giáo dục có thể thúc đẩy sự nghiệp mình tại tại Slovenia? Câu trả lời là website của chúng tôi, có liệt kê mọi trường đại học và tổ chức trên thế giới!\