Đại học và tổ chức giáo dục Slovakia

146 đối tượng
bộ lọc

Slovakia, Region of Banská Bystrica, Zvolen

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Slovakia, Region of Banská Bystrica, Banská Bystrica, Tajovskeho, 10

Website: http://ef.umb.sk

Slovakia, Region of Nitra, Nitra, Trieda Andreja Hlinku, 38

Slovakia, Region of Bratislava, Bratislava, Radlinskeho, 9

Website: http://www.fchpt.stuba.sk/

Slovakia, Region of Bratislava, Bratislava, Ilkovicova, 2

Điện thoại: +421 2 210 22 204

Website: http://www.fiit.stuba.sk

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Slovakia, Region of Bratislava, Bratislava, Odbojarov, 10

Website: http://www.fm.uniba.sk

Slovakia, Region of Žilina, Žilina

Slovakia, Region of Bratislava, Bratislava, Mlynske luhy, 4

Website: http://www.fses.uniba.sk/

Slovakia, Region of Bratislava, Bratislava, Nabrezie arm. gen. Ludvika Svobodu, 9

Website: http://www.fsport.uniba.sk

Slovakia, Region of Nitra, Nitra, Stefanikova trieda, 67

Website: http://www.ff.ukf.sk/

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Slovakia, Region of Žilina, Ružomberok

Slovakia, Region of Nitra, Nitra

Slovakia, Region of Žilina, Liptovský Mikuláš

Slovakia, Region of Prešov, Poprad

Slovakia, Region of Bratislava, Bratislava, Konventna, 4

Website: http://www.konzervatorium.sk

Slovakia, Region of Bratislava, Bratislava, Kapitulska, 26

Website: http://kscm.sk/

Slovakia, Region of Košice, Košice

Việc có một hay nhiều tấm bằng gần như là một điều kiện thiết yếu để đạt được thành công trong sự nghiệp và no đủ về vật chất. Nhưng làm thế nào bạn có thể chọn một tổ chức giáo dục có thể thúc đẩy sự nghiệp mình tại tại Slovakia? Câu trả lời là website của chúng tôi, có liệt kê mọi trường đại học và tổ chức trên thế giới!\