Đại học và tổ chức giáo dục Serbia

64 đối tượng
bộ lọc

Serbia, Trung Serbia, Beograd, Plesmanlaan, 43

Serbia, Trung Serbia, Kruševac

Serbia, Vojvodina, Subotica

Serbia, Trung Serbia, Niš

Serbia, Trung Serbia, Beograd

Serbia, Trung Serbia, Beograd, Kamenichka, 6

Điện thoại: +381 11 3021 240

Website: http://www.ekof.bg.ac.rs/

Serbia, Trung Serbia, Niš

Serbia, Trung Serbia, Čačak

Serbia, Trung Serbia, Kruševac

Serbia, Trung Serbia, Beograd, Kosanchitshev venats, 29

Điện thoại: +381 11 262 5166

Website: http://www.arts.bg.ac.rs/

Serbia, Trung Serbia, Beograd, Karadjordjeva, 65

Serbia, Trung Serbia, Kragujevac, Sestre Janjitsh, 6

Serbia, Trung Serbia, Niš

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Serbia, Vojvodina, Novi Sad

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Việc có một hay nhiều tấm bằng gần như là một điều kiện thiết yếu để đạt được thành công trong sự nghiệp và no đủ về vật chất. Nhưng làm thế nào bạn có thể chọn một tổ chức giáo dục có thể thúc đẩy sự nghiệp mình tại tại Serbia? Câu trả lời là website của chúng tôi, có liệt kê mọi trường đại học và tổ chức trên thế giới!\