Đại học và tổ chức giáo dục Suriname

3 đối tượng
bộ lọc

Suriname, Paramaribo, Kernkampweg, 5

Điện thoại: +597441007

Website: http://www.uvs.edu

Suriname, Paramaribo

Điện thoại: +597465558

Website: http://www.uvs.edu

Suriname, Paramaribo

Việc có một hay nhiều tấm bằng gần như là một điều kiện thiết yếu để đạt được thành công trong sự nghiệp và no đủ về vật chất. Nhưng làm thế nào bạn có thể chọn một tổ chức giáo dục có thể thúc đẩy sự nghiệp mình tại tại Suriname? Câu trả lời là website của chúng tôi, có liệt kê mọi trường đại học và tổ chức trên thế giới!\